دوره شبانه کارشناسی در برخی دانشگاه‌ها حذف و محدود شد.

دوره شبانه کارشناسی در برخی دانشگاه‌ها حذف و محدود شد.

اخبار کنکور مرداد ۷, ۱۳۹۴ هیچ دیدگاهی برای دوره شبانه کارشناسی در برخی دانشگاه‌ها حذف و محدود شد. ثبت نشده

دانشگاه های ایلام، ارومیه، جهرم، خلیج فارس، شهید مدنی آذربایجان، صنعتی قم، صنعتی همدان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان